School Counsellor South Africa Teaching Jobs 2021

Advertisements

School Counsellor South Africa Teaching Jobs 2021

POSITION: SCHOOL COUNSELLOR

Advertisements

School Counsellor South Africa Teaching Jobs 2021 | Providing a service to and working with:

 • Learners
 • Parents/families
 • School personnel
 • School community liaison and networking with other professionals

Primary requirements:

Advertisements
 • Degree in Social work or related counselling qualification
 • Training and experience in Play therapy
 • 3-5 years’ experience in working therapeutically with children
 • Experience in working at a school recommended
 • Experience with learners with disabilities such as deafness and hearing loss is recommended
 • A well-established network of other professionals including social workers, psychologists and occupational therapists recommended.

Email: anretha@eduplex.co.za
Closing date for applications: 18 Nov 2021
NB:- Only shortlisted applicants will be contacted by 19 Nov 2021

Eduplex, in line with POPIA (Protection of Personal Information Act) will attempt to ensure the confidentiality of all applicants for this role. All reasonable measures will be in place to protect personal information but will be used in the recruitment, selection, and reporting process. By submitting your application for this position, you are recognising and accepting this disclaimer.

POS: SKOOLBERADER

Verskaf ‘n diens aan en werk met:

 • Leerlinge
 • Ouers/gesinne
 • Skoolpersoneel
 • Skakeling met die skoolgemeenskap en netwerkvorming met ander professionele persone

Primêre vereistes:

 • Graad in Maatskaplike werk of verwante beradingskwalifikasie
 • Opleiding en ondervinding in Spelterapie
 • 3-5 jaar se ondervinding om terapeuties met kinders te kan werk
 • Ondervinding by ‘n skool word aanbeveel
 • Ervaring met leerders met gestremdhede soos doofheid en gehoorverlies word aanbeveel
 • ‘n Goed gevestigde netwerk van ander professionele persone insluitend maatskaplike werkers, sielkundiges en arbeidsterapeute word aanbeveel

E-pos: anretha@eduplex.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 18 Nov. 2021

NB:- Slegs applikante op die kortlys sal teen 19 Nov. 2021 gekontak word

Volgens die riglyne van die POPI (Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting), poog Eduplex om die inligting van alle aansoekers in streng vertoulikheid te verseker en te hanteer. Hoewel alle redelike sorg geneem sal word om persoonlike inligting te beskerm, sal dit wel gebruik word tydens die werwings, keurings en verslagdoeningsproses. Om sodoende u aansoek en CV vir hierdie pos te oorweeg, moet u dit spoedig vir ons aanstuur, met die verstandhouding dat u hierdie vrywaring aanvaar.

Closing Date
18/11/2021
 Eduplex Primary School, 1175 Cowgill Street, Queenswood, Pretoria, South Africa

Recommended:

Vacancies in South Africa

Government Vacancies in South Africa

Amazon Vacancies In South Africa

UN Vacancies in South Africa

NGO Vacancies In South Africa

MATHEMATICAL LITERACY TEACHER

Grade 3 Class Educator

Grade 4 6 English Educator South Africa Teaching Jobs 2021

Maths Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Aftercare Supervisor South Africa Jobs 2021

Apprentice Teachers Ormonde South Africa Teaching Jobs 2022

Apprentice Teachers Ruimsig South Africa Teaching Jobs 2022

ECD Substitute Teacher Paulshof South Africa Teaching Jobs 2021

Art & Design Graduate Apprentice South Africa Teaching Jobs 2021

Computer Science Graduate Apprentice South Africa Teaching Jobs 2021

Foundation Phase Teacher Paulshof South Africa Teaching Jobs 2021

Intermediate Phase Literacy Teacher Northriding South Africa Teaching Jobs

Intermediate Phase Teacher Grade 4 6 Boksburg South Africa teaching Jobs

Intermediate Phase Teacher Grade 4 6 Paulshof South Africa teaching Jobs

Primary School Afrikaans Teacher Boksburg South Africa teaching Jobs

Setswana Teacher Boksburg South Africa teaching Jobs

Associate Dean of Instruction Paulshof South Africa teaching Jobs

Literacy Instructional Coach South Africa teaching Jobs

Science Teacher South Africa teaching Jobs

Afrikaans Teacher South Africa teaching Jobs

Business Studies Teacher South Africa teaching Jobs

English Teacher South Africa teaching Jobs

Humanities Teacher South Africa teaching Jobs 2021

isiZulu Teacher South Africa teaching Jobs 2021

Early Childhood Instructional Coach South Africa teaching Jobs 2021

Afrikaans FAL Teacher South Africa teaching Jobs 2021

Senior Prep Maths Teacher South Africa teaching Jobs 2021

Head of High School South Africa teaching Jobs 2021

High School Accounting Teacher South Africa teaching Jobs 2021

Business Studies Teacher South Africa teaching Jobs 2021

High School Chemistry and Physics Teacher South Africa teaching Jobs 2021

Afrikaans Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Business Studies Teacher at ADvTECH Schools South Africa Teaching Jobs 2021

First XV Assistant Rugby Coach South Africa Teaching Jobs 2021

Senior Mathematics And AP Mathematics Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Middle School Social Studies Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Middle School Social Studies Teacher Pretoria South Africa Teaching Jobs 2021

Middle School Counselor Grades 6 8 south Africa Teaching Jobs 2021

High School Counselor South Africa Teaching Jobs 2021

Middle School Language Arts Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Middle School Physical Education Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Middle School Spanish Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Specialised Dynamic Teachers South Africa Teaching Jobs 2021

Life Science Gr 11 And 12 Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Estate Manager South Africa Teaching Jobs 2021

Student Teacher Programme South Africa Teaching Jobs 2021

IT Junior Support Technician South Africa Teaching Jobs 2021

Mathematics and Mathematics Literacy Educator Grades 8 To12 South Africa Teaching Jobs 2021

Physical Science/Natural Science South Africa Teaching Jobs 2021

School Business Manager South Africa Teaching Jobs 2021

Pre Primary Greek Language Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Playschool Greek Language Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Academic Head Curriculum Development and Innovation South Africa Teaching Jobs 2021

Class Teacher and Relief Teachers South Africa Teaching Jobs 2021

HOD isiZulu South Africa Teaching Jobs 2021

Locum Gr 6 7 Afrikaans & Natural Science Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Head of Pre Primary Phase South Africa Teaching Jobs 2021

Head of Learning Support South Africa Teaching Jobs 2021

Intermediate Or Senior Phase Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

School Administrator South Africa Teaching Jobs 2021

Front Office Receptionist South Africa Teaching Jobs 2021

See also  AISJ K to12 Technology Integration Coach South Africa Teaching Jobs 2021

Receptionist Or Office Administrator South Africa Teaching Jobs 2021

Basketball Coaches South Africa Teaching Jobs 2021

Cricket Coaches South Africa Teaching Jobs 2021

Water polo Coaches South Africa Teaching Jobs 2021

Afrikaans First Additional Language Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

College Design and Visual Arts Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Academic Support Or Remedial Therapist South Africa Teaching Jobs 2021

Geography and History Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

PA to the Principal and Receptionist South Africa Teaching Jobs 2021

Grade 8 To12 Housemother South Africa Teaching Jobs 2021

Educator High School Senior English Home Language IEB South Africa Teaching Jobs 2021

Intermediate Phase Teacher with FAL Afrikaans Qualification South Africa Teaching Jobs 2021

Grade R Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Life Sciences Maritime Economics Educator South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Setswana South Africa Teaching Jobs 2021

Junior House Mother High School South Africa Teaching Jobs 2021

Admissions Officer and Assistant Marketer South Africa Teaching Jobs 2021

Mathematics And Math Literacy Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Mathematics And Math Literacy Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Senior Primary School Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Junior IT Technician South Africa Teaching Jobs 2021

isiZulu Second Language Teacher Paulshof South Africa Teaching Jobs 2021

Visual Arts Educator South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Accounting Business Studies South Africa Teaching Jobs 2021

Assistant Teacher Academic Support Trainee South Africa Teaching Jobs

Teacher Grade 00 South Africa Teaching Jobs

Assistant Teacher Academic Support Trainee South Africa Teaching Jobs

Part Time Voice Teacher South Africa Teaching Jobs

Grade 8 And 9 Facilitator South Africa Teaching Jobs

Piano and Keyboard Teacher Part time South Africa Teaching Jobs

Intermediate Phase Afrikaans Teacher and Foundation Phase Teacher South Africa Teaching Jobs

Print Clerk South Africa Teaching Jobs

English Home Language And First Additional Language South Africa Teaching Jobs

Part Time Woodwind Teacher South Africa Teaching Jobs

Deputy Principal, Senior FET Phase South Africa Teaching Jobs

Deputy Rector Pupils South Africa Teaching Jobs

Teacher College Crawford Business Studies South Africa Teaching Jobs

JOB DESCRIPTION Pretoria Campus School Counselor PreK Grade 8 South Africa Teaching Jobs

JOB DESCRIPTION Part Time Music Teacher Pre Kindergarten to Grade 2 South Africa Teaching Jobs

Temporary High School English Teacher Maternity Cover 6 December 2021 to 10 April 2022 South Africa Teaching Jobs

Elementary Learning Support South Africa Teaching Jobs 2021

Elementary School English Language Learners South Africa Teaching Jobs 2021

Part Time Afrikaans Teacher Position South Africa Teaching Jobs 2021

Full Time Grade 7 Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Junior Preparatory Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Marketing and Public Relations Co Ordinator South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher High School History South Africa Teaching Jobs 2021

Mathematics Teacher Primary School South Africa Teaching Jobs 2021

Elementary School English Language Learners South Africa Teaching Jobs 2021

Part Time Afrikaans Teacher Position South Africa Teaching Jobs 2021

Full Time Grade 7 Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Junior Preparatory Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Marketing and Public Relations Co Ordinator South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher High School History South Africa Teaching Jobs 2021

Mathematics Teacher Primary School South Africa Teaching Jobs 2021

Grade 5 Class Teacher 2022 South Africa Teaching Jobs 2021

Internship 2022 South Africa Teaching Jobs 2021

Information Technology Technician South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher CAT Intersen Phase IT South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Mathematics South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Engineering Graphics & Design EGD Physical Science South Africa Teaching Jobs 2021

Mathematics and Physical Sciences Teacher IEB South Africa Teaching Jobs 2021

Speech Language Therapist South Africa Teaching Jobs 2021

Mathematics Grade 6 South Africa Teaching Jobs 2021

Innovative Senior Mathematics Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Musiek Music Gr 8 to12 South Africa Teaching Jobs 2021

Head of Department Afrikaans Huistaal Gr 8 to12 South Africa Teaching Jobs 2021

School Librarian South Africa Teaching Jobs 2021

isiXhosa GET FAL And SAL Educator Secondary Faculty South Africa Teaching Jobs 2021

Foundation Phase Teacher Grade R South Africa Teaching Jobs 2021

Subject Head : English First Language

Teacher Engineering Graphics And Design EGD South Africa Teaching Jobs 2021

Life Orientation Specialist Teacher IEB South Africa Teaching Jobs 2021

Head of Preparatory School South Africa Teaching Jobs 2021

Head of Sport College South Africa Teaching Jobs 2021

English HL and FAL Educator Grade 7 to12 IEB South Africa Teaching Jobs 2021

High School Afrikaans First Additional Language Educator South Africa Teaching Jobs 2021

Occupational Therapist South Africa Teaching Jobs 2021

School Psychologist South Africa Teaching Jobs 2021

Social Sciences or Geography Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Locum Geography Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

ICT Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Intermediate Phase Teacher Africa Teaching Jobs 2021

Foundation Phase Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Mathematics Locum Grade 8 to 11 South Africa Teaching Jobs 2021

Geography Locum GRADE 8 to 11 South Africa Teaching Jobs 2021

Compliance Officer South Africa Teaching Jobs 2021

isiZulu 1st Additional Language Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Head of isiZulu FAL and Intermediate Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Pre-Prep Teacher Grade 000 Grade R South Africa Teaching Jobs 2021

Accounting and EMS Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Learning Support Specialist South Africa Teaching Jobs 2021

Technology Teacher Senior Phase IEB South Africa Teaching Jobs 2021

HOD History Grade 10 to12 and Social Sciences Grade 7 to 9 South Africa Teaching Jobs 2021

Afrikaans and Creative Arts Intermediate Phase South Africa Teaching Jobs 2021

Coding Robotics and Technology Intermediate Phase South Africa Teaching Jobs 2021

See also  Middle School Counselor Grades 6 8 South Africa Teaching Jobs 2021

Natural Science Natural Science and Technology and Life Skills South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Afrikaans Geography South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Life Science Natural Science South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Mathematics South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher English South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Natural Science Life Science South Africa Teaching Jobs 2021

Secretary South Africa Teaching Jobs 2021

Student Teacher Bursary Program South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Economic Management Science EMS Mathematics South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Afrikaans South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Tourism South Africa Teaching Jobs 2021

Peripatetic Contract Piano Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Ed Tech Mentor Curriculum and Innovation South Africa Teaching Jobs 2021

HOD Mathematics South Africa Teaching Jobs 2021

Intermediate Phase Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Director of Cricket South Africa Teaching Jobs 2021

Science and Mathematics Teacher IGCSE South Africa Teaching Jobs 2021

Intermediate Phase Remedial Classroom Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Peripatetic Contract Piano Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Grade 5 Teacher Intermediate Phase South Africa Teaching Jobs 2021

Part Time Art Teacher Grades 4 to 7 South Africa Teaching Jobs 2021

Part Time Sesotho Teacher South Africa TeachingJobs 2021

English Teacher Part Time South Africa Teaching Jobs 2021

Afrikaans Educator South Africa Teaching Jobs 2021

Afrikaans Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Mathematics South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Computer Science South Africa Teaching Jobs 2021

Part time Grade 8 and 9 Life Science and Physical Science Educator Locum South Africa Teaching Jobs 2021

Primary School Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Grade 3 Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Service Delivery Manager IT South Africa Teaching Jobs 2021

Business Analyst Human Resources IT South Africa Teaching Jobs 2021

Business Analyst Teaching and Learning IT South Africa Teaching Jobs 2021

Household Operations Manager South Africa Teaching Jobs 2021

Director of Marketing and Communication South Africa Teaching Jobs 2021

DSG Foundation and Alumni Administrator South Africa Teaching Jobs 2021

Personal Assistant to the College Head South Africa Teaching Jobs 2021

2 X Teacher Intern Preparatory South Africa Teaching Jobs 2021

Sport Intern Preparatory South Africa Teaching Jobs 2021

External Occupational Therapist South Africa Teaching Jobs 2021

Senior Primary Afrikaans Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Communications Events and Marketing Coordinator South Africa Teaching Jobs 2021

Afrikaans Teacher Senior Phase South Africa Teaching Jobs 2021

Junior Prep Locum South Africa Teaching Jobs 2021

Senior Prep Afrikaans Locum South Africa Teaching Jobs 2021

College Prep Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Teaching Assistant Foundation Phase South Africa Teaching Jobs 2021

Print Room Administrator South Africa Teaching Jobs 2021

Part-time History Teacher Grades 10 11 12 IEB South Africa Teaching Jobs 2021

Middle School French and Spanish Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

AISJ K to12 Technology Integration Coach South Africa Teaching Jobs 2021

Part time Sesotho Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Learning Mentor South Africa Teaching Jobs 2021

College L O Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Maths Literacy and Maths Support Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Accounting and EMS Teacher Gr 8 to 12 South Africa Teaching Jobs 2021

Afrikaans Huistaal Gr 8 to 12 South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Geography English South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher IT South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher CAT South Africa Teaching Jobs 2021

Classroom Assistant South Africa Teaching Jobs 2021

Specialist Art Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Accounting Teacher Grade 8 to 12 South Africa Teaching Jobs 2021

Business Studies Grade 10 to 12 and Economic Management Sciences South Africa Teaching Jobs 2021

Piano Teacher Part Time South Africa Teaching Jobs 2021

Facilitator of EdTech South Africa Teaching Jobs 2021

Pretoria Elementary Class Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Grade 1 to 7 Digital Technology Coding and Robotics Educator South Africa Teaching Jobs 2021

Part time High School Life Science Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Full time Music Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Intersen Mathematics Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

English Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Music Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Middle School Science Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Administrator South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Grade 0 South Africa Teaching Jobs 2021

Deputy Principal South Africa Teaching Jobs 2021

Personal Assistant South Africa Teaching Jobs 2021

College Physical Science Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Senior Primary School Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Foundation Phase Zulu South Africa Teaching Jobs 2021

Deputy Principal Pinnacle College South Africa Teaching Jobs 2021

Network Administrator South Africa Teaching Jobs 2021

Part Time Grade 8 and 9 Dramatic Arts Educator South Africa Teaching Jobs 2021

Educational Psychologist South Africa Teaching Jobs 2021

Business Studies and EMS Educator South Africa Teaching Jobs 2021

Part time Drama Teacher High School 2022 South Africa Teaching Jobs 2021

History Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Mathematics and Physical Science Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Teacher Grade 00 South Africa Teaching Jobs 2021

Psychologist South Africa Teaching Jobs 2021

Primary school IT Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Part time Business Studies Teacher South Africa Teaching Jobs 2021

Advertisements